ÇEKER OCAKLAR

 • Tüm  Wesemann  çeker ocakları EN14175 sertifikalıdır.
 • Kapak açık konumda bile düşük debilerde çalışabilmesi sayesinde enerji verimliliği sağlamaktadır. Örnek olarak 150cm’lik standart bir çeker ocak için gerekli egzsot debisi kapak açık iken sadece 600m³/saat’tir. (Kapak kapalı iken 200m³/saat)’tir.
 • Geniş iç hacmi ile mekandaki alanınızın verimli kullanımını sağlar.
 • Çeker ocak üstüne opsiyon olarak ilave edilen Delta Protect ile egzost debileri %25 düşürülebilmektedir. Buna göre 150cm’lik standart çeker ocak debisi 450m³/saat’e düşürülebilmektedir.
 • Çeker ocak üstüne debi kontrol sistemleri ve otomatik kapak kapama sistemleri ilave edilebilir.
 • Çeker ocak standart ölçüleri;
  • genişlik: 120, 150, 180 ve 210 cm
  • yükseklik: 273 veya 241 cm,
  • derinlik: 92 veya 107 cm
 • Çeker ocak kapağı açıldığında kapak alt noktası 180cm’e kadar açılır.
 • Çeker ocak üstüne istenen sayıda elektrik ve mekanik donanım ilave edilebilir
 • Yangın söndürme sistemi, sprey kabini, vb. opsiyonlar ilave edilebilir,
 • Yoğun asit ve ısı için çeker ocaklar, çeker ocak içi veya komple ATEX uyumlu çeker ocaklar sağlanabilmektedir.
 
 
 

Çeker Ocaklar ile İlgili Bilgiler

Yukarıdaki Wesemann 1200mm çeker ocağı tam degişken debi kontrol ve otomatik kapak kapama sistemi ile donatılmıstır.

Çeker ocaklar içlerinde yapılan çalışmalar esnasında ortaya çıkan gaz, buhar veya dumanın laboratuvar ortamına yayılmasını engellemek üzere yapılmışlardır. Dolayısıyla amaç, laboratuvar ortamını ve çalışanları korumaktır.

Çeker ocaklar içinde oluşan istenmeyen hava çeker ocak içinden bir fan vasıtası ile egzost edilir. Egzost sistemi ( emiş sistemi) çalışmayan çeker ocak hiçbir koruma sağlamayacaktır.

Çeker ocakların egzost sistemleri esas olarak 2 gruba ayrılır.

 • Merkezi bir sistem ile egzost sağlanan çeker ocaklar. Birden çok çeker ocak aynı fan ile egzost edilir.
 • Kendi egzost fanı olan çeker ocaklar. Fan, çeker ocak üstündeki bir anahtar vasıtası ile açılır. 

EN 14175 standardı gereği olarak çeker ocaklardan yapılmakta olan egzost debisinin yeterli olup olmadığı çeker ocağın üstünde yer alan sesli ve ışıklı ikaz sistemi üzerinde görülebilir. Debinin yetersiz olduğu veya hiç olmadığı durumlarda çeker ocak güvenli değildir.

EN 14175 standardı 2003 yılında DIN 12924 standardı yerine kullanılmaya başlamıştır. Ülkemizde de 2004 yılından itibaren TS EN 14175 adı ile kabul görmüştür.

EN 14175 standardı 7 ayrı bölümden oluşmaktadır.

 • Terim ve tarifler
 • Güvenlik kuralları ve performans özellikleri
 • Sabit debili çeker ocaklar için tip deney yöntemleri
 • Kurulu çeker ocaklar için yerinde deney yöntemleri
 • Montaj ve bakım için tavsiyeler
 • Değişken debili çeker ocaklar
 • Yüksek ısı ve asit yükü için çeker ocaklar.

Üreticilerin belirlediği debilerde yapılan test sonuçları rapor olarak üreticiye verilir. Bu nedenle testin yapılması kadar sonuçları da önemlidir. Çünkü EN 14175 standartları  yöntemleri belirlemektedir, çeker ocağın uygunluğunu değil. EN 14175 testi uygulamış ve sertifikası alınmış bir çeker ocak, testin uygulandığı, debideki değerlerin kontrol edildiği, dışarıya çıkan kirli havanın miktarının raporlanmış olduğu bir çeker ocaktır. buradaki değerlerin kontrolü ve çeker ocağın değerlendirilmesi kullanıcıya bırakılmıştır.

 • Çeker ocaklar ile çalışırken mümkün olan tüm zamanlarda kapağı kapalı tutunuz.
 • Yanal ve dikey kapakları aynı anda açmayınız.
 • Çalışma esnasında kapağı 50 cm üstüne çıkarmayınız.
 • Çeker ocak içinde hava akışını bozacak kurulumları en aza indirgemeye çalışınız

Çeker ocak önünde çalışırken hava akımı önünde durduğunuz için hava akımı bozulur. Bu nedenle yaptığınız çalışmanın çeker ocaktan 15 cm içeride olması tavsiye edilir.

 

Çeker ocak önünde çalışırken hava akımı önünde durduğunuz için hava akımı bozulur. Bu nedenle yaptığınız çalışmanın çeker ocak önünden 15 cm içeride olması tavsiye edilir.

Çeker ocak önünde çalışırken hava akımı önünde durduğunuz için hava akımı bozulur. Bu nedenle yaptığınız çalışmanın çeker ocaktan 15 cm içeride olması tavsiye edilir.

Çeker ocak içine yerleştirdiğiniz büyük cihazların altında mümkün olduğunca boşluk bırakmaya çalışınız.

 • Dış ve İç boyutlar arasında olabilecek farkın en az olması, yani dış boyutu kullanarak en fazla iç kullanım alanı elde edilmesi daha iyidir. İç yüksekliğin fazla olması, tezgah boyutunun büyüklüğü, ön kapağın genişliği ve kapak açıldığında en alt noktasının yüksekliği, vb. özellikler.
 • İstenebilecek tüm tesisat sisteminin güvenilir şekilde çeker ocak üstüne yerleştirilmesi gereklidir. Buna göre çeker ocak içinde ve dışında gerekli alan olmalıdır.
 • Gerekli emiş miktarının asgari seviyede tutulması; yani aynı boyuttaki çeker ocakların yaptıkları emiş miktarının diğerlerinden daha düşük olması daha iyidir. 300 m2/saat daha düşük bir debi yıllık 750 Euro tasarruf sağlayabilir. ( 10 saat x 250 gün)
 • Çeker ocak üstüne konabilecek güvenlik ve / veya debi kontrol uygulamalarına uygun olması.

Wesemann çeker ocakları muadillerine göre daha düşük debilerde çalışabilen çeker ocaklardır. Çeker ocak nedeni ile atmosfere atılan koşullandırılmış havanın azalmış olması enerji tasarrufu için ilk adımdır. 

Çalışma düzeninize bağlı olarak ilave edilebilecek sistemler egzost edilen koşullandırılmış havanın miktarını daha da azaltabilir. Wesemann bunun için aşağıdaki alternatifleri sunuyor

 • Delta Protect: Çeker ocak kapağı üzerine yerleştirilmiş özel bir hava üfleme düzeneği sayesinde çeker ocak debileri %25 oranında düşürülebilmektedir. 150 cm’lik standart bir çeker ocak için tasarruf miktarı 150m2/saat’tir.
 • Delta Control: Çeker ocak üstüne ilave edilebilecek olan debi kontrol sistemidir. Buna göre çeker ocağın kapağının konumuna bağlı olarak 2 ayrı uygulama yapılabilir.

-Kapak dikey konumuna göre kapak tam kapalı konumda iken debi düşürülür, diğer tüm konumlarda debi yüksek değerdedir,

-Kapak dikey konumuna göre ve kapak yanal konumuna göre tam değişken debi kontrolü

Tam değişken debi kontrolü ve otomatik kapak kapama sistemi ile beraber yapılan uygulamalrda standart 150 cm’lik bir çeker ocak için yıllık bazda 3.000 Euro’lara varan tasarruf sağlanabilmektedir. (24 saat x 365 gün)

Sisteminiz ve çalışma düzeniniz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra nasıl bir uygulama yapabileceğinizi önerebiliriz.